Det er her Magien opstår

Visuel
kommunikation

Helt nye 2024 Workshops

Der lanceres nu 3 helt nye workshops inden for Photoshop og brug af kunstig intelligens.

Effektiv kommunikation er
20% det du ved og 80% det du føler.
Med andre ord handler det ikke om hvad du siger,
men hvordan du siger det og hvordan du bliver forstået.

Se også vores fotoprojekt om usynlige lidelser